Cena - doprava, produkce, ostatní

                                                   Doprava:                             6 Kč / km

 

Příprava a složení aparatury, amortizace:                         300 Kč

 

                                   Hudební produkce:                         450  Kč/ hod          

 

 

Ceny jsou stanoveny vzájemnou dohodou bez jakýchkoliv jiných a skrytých poplatků. Žádné " cena na vyžádání "  dohodou a podobně. Jasná a korektní cena